Norges største flaskehals

Norges største flaskehals ligger i Narvik, og den må fjernes nå. Den stanser videre utvikling for en hel landsdel. Det haster å finne løsninger på dette nasjonale problemet. Det krever investeringer i jernbane, havn og vei.

Signer oppropet

Narvik er porten inn og ut av Nord-Norge.

Nord-Norge står for veksten i viktige fremtidsnæringer for Norge. Sjømatnæringen vokser, mineralnæringen vokser og reiselivsnæringen vokser. Mulighetene og ambisjonene for landsdelen er store.  

Nord-Norges andel av vår totale fastlandseksport er stadig økende. På ti år er vareeksporten fra Nord-Norge nær tredoblet. Eksporten fra nord spiller en større og større rolle for vekst og velferd i hele landet.  

Midt i landsdelen ligger industribyen Narvik. Narvik er porten inn og ut av Nord-Norge. Mer enn 50 prosent av alle dagligvarer til nord kommer med tog via Nordlandsbanen og Ofotbanen.

Av dette, fraktes mer enn hver andre forsendelse til landsdelen over Narvikterminalen. Og motsatt vei går det tonnevis med sjømat og annet viktig gods hver eneste uke. Ofotbanen er Norges eksportbane.

Hva er problemet?

Et viktig knutepunkt for Norges sikkerhet og beredskap.

I Narvik er både havn, bane og vei viktige. Mer enn tusen tunge kjøretøy må gjennom Narvik sentrum via E6 hver eneste dag for at logistikken skal fungere. Over Narvik havn og på Ofotbanen øker trafikken og godsmengden hver eneste måned. Det handler om verdiskapning. Og det handler om forsyningssikkerhet.  

Narvik er ikke bare det sivile logistikk-knutepunktet i nord, men også et viktig knutepunkt for hele Arktis. En ny geopolitisk situasjon gjør byen enda viktigere.  

Narvik er veien ut av Arktis og inn til Arktis, også for NATO og våre allierte som skal komme oss til unnsetning eller komme hit for å øve. Med det nye forholdet til Russland, og med Finland og Sverige som våre allierte i nord, blir transportårene fra isfri havn i Narvik og inn i Arktis enda viktigere.

Transportruter som før har gått gjennom Russland, vil finne nye veier og gjøre Narvik enda mer sentral.

Hva er problemet?

Så hva er løsningen?Flaskehalsen må bort!

For å videreutvikle Narvik som det arktiske logistikk-knutepunktet, må flaskehalsene bort. Det er viktig for vekst og verdiskapning i hele landet og vår felles trygghet og sikkerhet.  

Tungtrafikken må løftes ut av sentrum. Ingen andre byer har en slik belastning som Narvik. Nå kveler det byen og begrenser transporten.

Det er tap-tap, men det kan bli vinn-vinn.

Da må havn og bane knyttes sammen. Det må investeres i flere krysningsspor og økt terminal- og havnekapasitet. Bare slik kan vi øke det sivile transportvolumet og samtidig styrke beredskapen til å ta imot militært utstyr og allierte styrker når det trengs.

Slik tar Norge vår rolle som vertsland for våre allierte og vår felles beredskap på alvor. Derfor er det et nasjonal anliggende å fjerne flaskehalsene som stanser videre utvikling.

Hva er problemet?

Flaskepost og nyheter

Alle artikler

Stortinget må prioritere infrastrukturen som gir oss økt trygghet!

Det er et nasjonalt anliggende at Narvik stolt kan frasi seg tittelen som Norges største flaskehals. Det kan vi få til ved å investere i flere krysningsspor og sikre at terminal- og havnekapasiteten økes.

Les mer

Norges største flaskehals forblir like alvorlig med regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan

Uten en forpliktende satsing på dobbeltspor på Ofotbanen og E6 Narviktunnelen, forblir Narvik en flaskehals og et alvorlig problem for hele Norge, sier ordfører i Narvik, Rune Edvardsen.

Les mer

Ofotbanens stenging koster milliarder

Ofotbanen er nå stengt på femte uken. Det skaper store samfunnsmessige konsekvenser, både for verdiskaping, forsyningssikkerhet og den geopolitiske sikkerheten. Med dobbeltspor kunne problemet vært unngått.

Les mer
- Narvik er knutepunktet for logistikk i nord. Potensialet er stort for økt famtidig vekst, større godsmengder og nye arbeidsplasser. Men for at vi skal komme oss videre må flaskehalsene fjernes. Tiden for handling er nå!

Børge Edvardsen Klingan

Havnedirektør, Narvik Havn KF
Støttespillere:
AriseHealth logo
Aksepter bruk av informasjonskapsler (cookies)
Godta

Search

Style Guide

A central guide for common interface components.
Aksepter bruk av informasjonskapsler (cookies)
Godta