Ofotbanens stenging koster milliarder

Ofotbanen er nå stengt på femte uken. Det skaper store samfunnsmessige konsekvenser, både for verdiskaping, forsyningssikkerhet og den geopolitiske sikkerheten. Med dobbeltspor kunne problemet vært unngått.
26/1/2024
Ofotbanen var på agendaen på Helgemorgen søndag 21. januar. Foto: Skjermdump/NRK
– Annenhver handlepose i Nord-Norge består av varer som er frakta med tog på Ofotbanen, sa Morten Kræmer, programleder i Helgemorgen på P2 og NRK1 søndag 21. januar.

Fra riksgrensen og ned til Narvik har det i over fire uker vært full stopp på Ofotbanen. Stengingen skyldes et avsporet malmtog som har skadet skinnegangen. Vare-, malm- og fisketransporten rammes. Det berører milliardverdier.  

– Vi har regna på dette, og fem ukers stopp medfører at cirka 4000 vogntog må på veiene, sa Børge Edvardsen Klingan, direktør i Narvik Havn, under innslaget.

Dette gjør ikke bare transporten mindre effektiv og mer kostbar, men øker også farenivået.

– Det er nordnorske vinterveier med stor risiko, selvsagt for både varer, trafikk og brukere, sa Klingan.

Se hele innslaget her.

Understreker Ofotbanens betydning

– Ofotbanen og Narvik er et utrolig viktig knutepunkt i nord, og for hele Nord-Norge.  

Det fastslo Sigbjørn Gjelsvik, stortingsrepresentant for Senterpartiet og leder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, under NRK-innslaget.  

Han la vekt på at den spesielle rollen Narvik spiller for Nord-Norge som helhet, fordrer at både vedlikehold og utvikling prioriteres.

– Ofotbanen må vi sørge for å både ha god driftsstabilitetet på, og samarbeide godt med Sverige om de utfordringene man står oppe i. Og så må en ha en plan for videre utvikling, sa han.

Når stenginger som denne oppstår, blir betydningen av banen særlig tydelig.

– Det illustrer virkelig hvor viktig Ofotbanen er, og Ofotbanen blir stadig viktigere, både som en del av det logistikknutepunktet som er i Nord-Norge med Narvik og Narvik havn, sa Gjelsvik.  

Han understreket at Ofotbanen og Narvik er et nøkkelknutepunkt for Nord-Norge, men at banen også er av stor betydning for resten av landet.  

– Veldig mye av det som starter sin ferd i Narvik og på Ofotbanen kommer via Sverige og tilbake til Norge via det sentrale østlandsområdet, sa Gjelsvik.

Med Finland og Sverige som nybakte medlemmer av NATO, er jernbanestrekningen som binder de strategisk viktige Nord-områdene enn før. Det kan få betydning for opprustningen av banen.

– Også er det behov for å fremover og se på ytterligere investeringer når man ser hvor viktig Ofotbanen er, når man ser på den økte betydningen som den har, òg i en sikkerhetspolitisk sammenheng, understreket Gjelsvik.

Taper 100 millioner dagen

Marit Waleniussen, daglig leder for LKAB Norge AS, er også bekymret for stengingen. LKAB, som utvinner jernmalm i Kiruna, bruker jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik havn daglig.

Hver dag transporterer LKAB rundt 70 000 tonn malm på jernbanestrekningen. Stoppen på Ofotbanen har dermed store konsekvenser for deres drift.

– Det sier seg jo selv at det ikke skal mange stopp på togene til før vår skipning også må stoppe. Og når vi ikke kan skipe, så når ikke materialene kundene våre. Det betyr at vi ikke kan sysselsette hverken eget personell eller alle de lokale leverandørene som vi har hos oss, uttalte Waleniussen til NRK.

Hver eneste dag Ofotbanen er strengt fører det til store økonomiske tap for LKAB.

– Daglig er det i overkant av 100 millioner kroner som ikke kommer inn, sa Waleniussen.

Nødvendig med dobbeltspor

Banen skal etter alt å tyde være oppe og gå igjen ved månedsskiftet. For å unngå at det samme skal skje igjen, må større endringer til.  

Klingan viser til de to konsekvensutredningene som ligger ute på høring, hvor flere tiltak for å ruste opp banen er anbefalt. På kort sikt må banen og terminalområdene utbedres, krysningsspor må etableres og kapasiteten økes, mener han.  

Likevel er det én ting som på lang sikt vil være avgjørende for at banen skal kunne fylle sitt samfunnsansvar.

– Det er et unisont krav fra Nord-Norge at vi må ha dobbeltspor på plass, og helst innen 2035, sa Klingan.

Hindrer vekst i Nord

Problemene som preger banen nå, vil bare bli verre i årene som kommer.

– Nord-Norge står i en posisjon der sjømatnæringen vokser, mineralnæringen vokser, turistnæringen vokser og ikke minst, satsningen på grønn industri, samt både Sverige og aksen mot Finland, som vil være enormt viktig fremover, både i et næringsperspektiv og i et geopolitisk perspektiv i årene som kommer, sa Klingan.

Jernbanen er en klar hindring for den veksten som ønskes. Det er ikke bare et problem for Nord-Norge, det er et nasjonalt problem.  

– I dag opplever markedet, brukerne og jernbanen at dette faktisk er Norges største flaskehals. Bare på ti år nå har vareeksporten fra Nord-Norge nært tredoblet seg, og vi ser at den også vil øke fremover, sa Klingan.

Utfordring til politikerne

Havnedirektør Børge Edvardsen Klingan er glad for at den sittende regjeringen har tatt et tydelig standpunkt om å utbedre Ofotbanen. Nå håper han på mer enn bare tomme ord.

– Det som er vår utfordring fra nord, er å få gjennomslag fra regjering og Storting på at det faktisk viser seg i handling. At vi får penger til å øke kapasiteten, sa Klingan.

Regjeringen skal før påske legge frem forslag til ny Nasjonal Transportplan. Anbefalingene og rådene er tydelige; Ofotbanen, E6 Narviktunnelen og havna i Narvik er viktig for både verdiskaping og vår forsvarssikkerhet. Vi må fjerne flaskehalsen nå. Regjeringen og Stortinget har nå en mulighet til å gjøre nettopp det, gjennom å investere i havn, bane og tunnel.