Nye rapporter: Ofotbanen ekstremt viktig for forsvar og beredskap

Jernbaneforbindelsen fra Narvik kan vise seg å ha en kritisk betydning i et sikkerhetspolitisk perspektiv i følge to nye rapporter. Nå må politikerne på banen.
15/10/2023

–  Nå må politikerne ta ansvar og ta grep. I første rekke ved å prioritere to dobbeltspor og ved å øke kapasiteten i Narvik Havn. Slik fjerner vi Norges største flaskehals, sier Klingan. (Foto: Skjermdump/NRK)

Ofotbanen er allerede et viktig knutepunkt for godstrafikk i Nord-Norge. To nye rapporter, én fra det finske næringslivet og én fra norske Rambøll, slår nå fast at jernbanen også kan bli ekstremt viktig for forsvar og beredskap i fremtiden.

Jernbaneforbindelsen fra Narvik kan vise seg å ha en kritisk betydning i et sikkerhetspolitisk perspektiv. Børge Edvardsen Klingan, sjef i Narvik Havn, var krystallklar i NRK Nordland 12. oktober:

– Den globale geopolitiske situasjonen har brakt Ofotbanen og korridoren til Narvik - Finland, gjennom Sverige, på den internasjonale dagsordenen som en ekstremt viktig beredskaps- og sikkerhetskorridor, sier han.

Ifølge rapportene blir Narvik den viktigste forsyningslinjen for Norge, spesielt når vi skal støtte våre kommende NATO-allierte, Sverige og Finland, med forsyninger og militær utrustning.

Et effektivt sikkerhetstiltak

Orlogskaptein ved Sjøkrigsskolen, Tor Ivar Strømme, peker på Ofotbanen som en nøkkelkomponent for å styrke Norge og NATOs beredskap i tiden som kommer.

– Å ruste opp Ofotbanen og gjøre den robust mot angrep, samtidig som den kan håndtere større mengder gods, vil være blant de mest effektive skrittene Norge kan ta for å styrke vår allianse, uttaler Strømme til NRK.

Han påpeker at Russland blir en stadig større trussel, og han mener det er nærliggende å tro at de kommer til å ruste opp betydelig de neste årene. Det haster derfor med en oppgradering av Ofotbanen.


Politikerne må på banen – og Norges største flaskehals må fjernes

Det var ingen øremerkede midler i regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt frem fredag 6. oktober. Klingan i Narvik Havn håper nå Nasjonal Transportplan (NTP) blir løsningen. Ofotbanens fremtid som en nøkkelaktør i norsk sikkerhetspolitikk avhenger nå av politikernes beslutninger og handlinger.

–  Nå må politikerne ta ansvar og ta grep. I første rekke ved å prioritere to dobbeltspor og ved å øke kapasiteten i Narvik Havn. Slik fjerner vi Norges største flaskehals, sier Klingan.

Her kan du lese mer om hva som konkret foreslås for å fjerne proppen i det som er Norges største flaskehals.