Utredninger som gir store muligheter

Neste Nasjonal transportplan bør inneholde mange prosjekter av nasjonal viktighet.
15/10/2023

Denne saken ble først publisert hos Narvik kommune.

– Disse utredningene er en stor erkjennelse av at Narvik er det viktigste logistikknutepunktet i Nord-Norge. Dette er et formidabelt utgangspunkt å jobbe videre fra, og vi bør se resultater allerede i den kommende transportplanen, NTP.

Ordfører Rune Edvardsen er fornøyd med innholdet i de to konseptvalgutredningene (KVU) som onsdag ble presentert i Narvik, og deretter overlevert samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

KVU’ene om Nord-Norgebanen og om Transportløsninger i Nord-Norge peker tydelig på utfordringer i Narvik som må løses; Ofotbanen, E10 over Bjørnfjell, havna med Narvikterminalen og ikke minst E6-tunnelen utenom Narvik sentrum, Narviktunnelen.

– Det vi leser av utredningene er at vi har utfordringer å løse både med hensyn til å gi næringslivet – og havbruksnæringen spesielt – de optimale verktøyene med hensyn til transport, samt at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen setter helt nye krav til velfungerende transportløsninger øst-vest.

– For både næringsliv, norsk forsvarsevne, NATO og svensk og finsk sikkerhet, må det gjøres flere tiltak tilknyttet Norges største flaskehals, Narvik. Det identifiserer begge KVU’ene og problematiserer nøyaktig de samme utfordringene som vi har jobbet i flere år med å få løst, sier Rune Edvardsen.

Det var stor medieinteresseknyttet til presentasjonen av de to konseptvalgutredningene i Narvik onsdag. Bildet viser reportere fra NRK og TV2, samt en rekke kamerafolk. - Klikk for stort bilde
STOR INTERESSE: Det var stor medieinteresse knyttet til presentasjonen av de to konseptvalgutredningene i Narvik onsdag. Foto: Terje Næsje

Ifølge Narviks ordfører peker KVU’ene på flere konkrete tiltak som det ikke er noen grunn til å vente med å iverksette.

– Allerede i den kommende NTP må det være et mål – og egentlig en selvfølge – at både E6 utenom Narvik sentrum, flere kryssingsspor på Ofotbanen, døgnåpen E10 over Bjørnfjell og havna med Narvikterminalen er på plass med mål om snarlig gjennomføring.

– Om vi om så totalt skulle ignorere landsdelens og næringslivets basisbehov, så er den sikkerhetspolitiske situasjonen og behovet for samfunnsberedskap alene så brennaktuell at det ikke er en eneste dag å miste med hensyn til gjennomføring, sier ordføreren.

Da utredningene ble presentert og overlevert var tre av de mest sentrale aktørene på hver sin måte svært tydelige.

– Det er en grunn til at vi er i Narvik i dag, med tanke på det knutepunktet Narvik er, slo vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fast.

– Vi anbefaler en betydelig styrking av eksisterende baner, fulgte jernbanedirektør Knut Sletta opp.

– KVU’ene blir viktig i arbeidet med ny NTP, konkluderte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

FIKK UTREDNINGER: Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland overrekker KVU'en om Transportløsninger i Nord-Norge til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. Til venstre jernbanedirektør Knut sletta som hadde med seg utredningen om Nord-Norgebanen. Foto: Terje Næsje

Umiddelbart etter at KVU’ene var overlevert onsdag, arrangerte Rune Edvardsen et møte med både samferdselsministeren, vegdirektøren og jernbanedirektøren.

Formålet med møtet mellom ordføreren og tre av de mektigste innen norsk samferdsel levner Rune Edvardsen ingen tvil om.

– Selv om KVU’ene er tydelig på hva som må løses, sier de ikke noe om tidshorisont. Det er heller ikke i disse KVU’ene at pengene bevilges. Nå må det jobbes hardt både for å få prosjektene inn i NTP, og så få ekte penger bevilget i kommende statsbudsjetter.

– Jobben med dette starter nå, og ingen kommer til å få fred fra saklige argumenter fra Narvik før disse viktige infrastrukturtiltakene er gjennomført.

– Det forstår både ministeren og direktørene, og de prater konstruktivt med oss. Jeg er optimist, sier han.

Dette sier KVU’ene om konkrete prosjekter i Narvik som må løses:

  • Det må brukes nær 2 milliarder på nye kryssingsspor og økt aksellast på Ofotbanen
  • Flere nye kryssingsspor på Narvikterminalen er prissatt til 1 milliard
  • Narviktunnelen er prissatt til 1 milliard
  • Døgnåpen E10 og tollstasjon på Bjørnfjell vil koste rundt 10 millioner kroner årlig

E10 mellom Narvik og Lofoten er også identifisert som et  veiprosjekt som har behov for oppgradering.